Programy Fundacji Komunikacji Społecznej

Portal kampaniespoleczne.pl

Celem Programu jest podnoszenie jakości marketingu społecznego w Polsce oraz profesjonalizacja kampanii społecznych. cele realizowane są poprzez prowadzenie portalu o kampaniach społecznych www.kampaniespoleczne.pl, organizację szkoleń, wydawanie publikacji oraz prowadzenie projektów edukacyjnych podnoszących umiejętności i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i realizacji kampanii społecznych. Portal jest płaszczyzną współpracy organizacji pozarządowych agencji reklamowych i PR oraz biznesu.

Więcej na: www.kampaniespoleczne.pl

 

Konkurs na kampanię społeczną

Celem Konkursu na Kampanię Społeczną Roku organizowanego w ramach Portalu kampaniespoleczne.pl. jest wyłonienie najlepszych praktyk marketingu społecznego, które mogłyby następnie stać się inspiracją dla twórców i inicjatorów przyszłych kampanii. W konkursie oceniane są inicjatywy zawierające się w definicji marketingu społecznego, rozumianego jako wszelkie działania komunikacyjne, wykorzystujące takie narzędzia, jak reklama i public relations, które służą wspieraniu postaw prospołecznych. Wyboru zwycięskich kampanii dokonuje jury stanowiące Instytut Marketingu Społecznego (IMS).

Więcej na: www.kampaniespoleczne.pl/konkurs

 

Edukacja Finansowa

Celem programu jest edukacja grup najuboższych oraz narażonych na wykluczenie społeczne w zakresie zarządzania własnymi wydatkami. W ramach tego programu również realizowane są działania, których celem jest edukacja społeczeństwa w kwestii odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.

Więcej na: www.edufin.org.pl

 

Być Rodzicem

Program "Być rodzicem" dla przyszłych i obecnych rodziców, opiekunów i ich sprzymierzeńców jest źródłem inspiracji oraz zachęty do poszukiwania i odkrywania drogi do bycia mądrym i świadomym rodzicem poprzez budowanie zdrowej komunikacji z dziećmi i prawdziwego kontaktu opartego na szacunku, otwartości i zaufaniu. W ramach Programu tworzony jest ranking firm przyjaznych rodzinie.

Więcej na: www.bycrodzicem.pl

 

Program Przeciw Korupcji

Fundacja Komunikacji Społecznej jest członkiem Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych (AKOP) działającej przy Fundacji im. Stefana Batorego.

Fundacja angażuje się w projekty i kampanie, których celem jest walka ze zjawiskiem korupcji w Polsce.

Więcej na: www.akop.pl/

 

 

strona główna FKS © 2003-2022
projekt graficzny: lunatikot.pl
strona www: progressiva.pl